Европейски парламент

Евро парламента е институция пряко избирана и единствена по рода си. Нейната цел е да представя интересите на граждани от Европейския съюз.

Европейски парламент и Съвета на ЕС, осъществяват законодателна власт на страните участнички в ЕС. Към момента за настоящ управник на Европейския парламент е политика Мартин Шулц, германец по националност. Той е избран през 2012 година на 17 януари за идните 2,5 години. Скоро се очаква да изтече мандата му.

Европейският парламент има 500 милиона души представители, а те се равняват на населението на всички 27 страни-членки от ЕС. Главна роля на Евро парламента е политическа движеща сила, създаване и участия в различни инициативи. На всеки пет години става избора на членове на Евро парламента, а той е от 754 депутати, отнасящи се към втория по големина електорат в света с демократична насока и се нарежда след индийския, който е и най-големият електорат с международно значение в света. Капацитета му е от 342 милиона избиратели в 2004 г. От позиция на институция и в комбинация със Съюза, тя се появява на политическата сцена от самото начало под вида на асамблея, а след това е преименувана в парламент.

Всички 27 страни-членки на ЕС провеждат и участват в общите избори.

Държавите, които имат болшинство в Европарламента, са: Франция, Италия, Германия, Великобритания, Полша, Испания, Румъния, Нидерландия, Белгия, Гърция, Чехия, Португалия, Швеция, Унгария, Австрия и България.

Евродепутатите се групират по политически нагласи. За целта се формират политически групи. Групата на „Европейски демократи“ или Европейска народна партия е най-голямата и в нея участват 275 евродепутати. След нея се нарежда групата на „Партия на европейски социалисти“ със състав от 217 члена; Алианса на либерали и демократи е със 104 гласа; идва ред на групата „Европа на нациите“ от 44; Европейския свободен алианс от 42 и др.

За официално седалище на Европейски парламент се смята и ползва Брюксел, но много от пленарните ежемесечни заседания биват провеждани в Страсбург.

Европейския парламент обсъжда въпроси, които пряко засягат гражданите на държавите членки в ЕС, които от своя страна имат права да организират и провеждат граждански инициативи, чиято мисия е да укрепват европейското гражданство и дава възможност на хората менят европейския дневен ред, чрез поставяне на идеи за нови закони.