Европейски съюз и хората в него

Тук може да намерите интересни материали за Европейския парламент и хора работещи в европейските институции.